Przypuszczalnie najbardziej przeoczony fakt odnośnie do Zaklady Sportowe ujawniony